Ο Lineage 2 Spectre είναι ένας καινούριος High-5 Server με πολλές λειτουργίες.
Δημιουργήσαμε τρεις διαφορετικές ιστοσελίδες, όπως η εισαγωγική ιστοσελίδα, η κύρια ιστοσελίδα και το forum (βασισμένο στο IPB).
Η κύρια ιστοσελίδα υλοποιήθηκε σε php με διάφορα mysql scripts σε απομακρυσμένη βάση δεδομένων, που διασφαλίσαμε την σύνδεση.

Δευτέρα, Απρίλιος 28, 2014« Πίσω