Η ThinkAdvertise είναι μια νέα εταιρεία στον κόσμο του Branding, Σχεδιασμού και της Διαφήμισης που βρίσκεται στη Λάρισα.
Μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε μια τελείως απλή ιστοσελίδα σε πρότυπα html, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αλλαχτεί πολύ εύκολα το περιεχόμενο.


Περισσότερες λεπτομέρειες: http://hostchefs.eu/project.php?id=29

Δευτέρα, Απρίλιος 28, 2014« Πίσω