Έχουμε αναβαθμίσει τον διακομιστή ιστοσελίδων μας!
Τώρα έχει εγκατεστημένο το NginX και έχουμε κάνει κάποιες σοβαρές διορθώσεις στην ασφάλεια του php.


Κυριακή, Μάρτιος 16, 2014« Πίσω