Το SharePay είναι μία καινούρια PPD ιστοσελίδα.
Απλά, πληρώνεστε όταν κάποιος κατεβάζει το αρχείο σας.

Περισσότερες λεπτομέρειες: http://hostchefs.eu/project.php?id=25

Κυριακή, Φεβρουάριος 16, 2014« Πίσω