Η ΚΑΜΒΙΟ είναι μια εταιρική ιστοσελίδα με πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, κουζίνες, κλπ.
Bρίσκεται στο Βόλο, Ελλάδα!
Αυτό που κάναμε, ήταν να αναδιατάξουμε μερικά στοιχεία από τα μενού, να προσθέσουμε νέες κατηγορίες και να προσθέσουμε τα προϊόντα.


Περισσότερες λεπτομέρειες: http://hostchefs.eu/project.php?id=27

Παρασκευή, Απρίλιος 18, 2014« Πίσω